Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd:
1. Prezes Zarządu :  Izabela Zembrzuska -Kądziela

Rada Fundacji:
1. Przewodniczący Rady Fundacji:  Małgorzata Roszko
2. Członkowie  Rady Fundacji: Anna Czerwińska, Katarzyna Garncarz

Możliwość komentowania jest wyłączona.