Fundacja Przygarnij Królika
siedziba: os.Oświecenia 44/53, 31-636 Kraków

Sprawy ogólne dotyczące naszego działania: fundacja@przygarnijkrolika.pl
Zarząd Fundacji: zarzad@przygarnijkrolika.pl

KRAKÓW

Prezes Zarządu, pośrednik adopcyjny,  Izabela Zembrzuska , Kraków
Kontakt: iza@przygarnijkrolika.pl

BIAŁYSTOK:

Przewodniczący Rady Fundacji, pośrednik adopcyjny: Małgorzata Roszko, Białystok
Kontakt: gosia@przygarnijkrolika.pl

ŚLĄSK : slask@przygarnijkrolika.pl

Pośrednik adopcyjny: Karolina Skotniczna, Sosnowiec
Kontakt: karolina.s@przygarnijkrolika.pl

WARSZAWA: warszawa@przygarnijkrolika.pl

Wiceprezes Fundacji, dom tymczasowy: Dorota Domalewska,  Warszawa
Kontakt: dorota@przygarnijkrolika.pl

Pośrednik adopcyjny , Kamila Stopnicka,  Warszawa
Kontakt: kamila@przygarnijkrolika.pl

POZNAŃ: poznan@przygarnijkrolika.pl

Członek Rady Fundacji, pośrednik adopcyjny, Magdalena Smyka, Poznań
Kontakt: magda@przygarnijkrolika.pl