Zarząd:
1. Prezes Zarządu :  Izabela Zembrzuska -Kądziela
2. Wiceprezes Zarządu : Dorota Domalewska

Rada Fundacji:
1. Przewodniczący Rady Fundacji:  Małgorzata Roszko-Pogorzelska
2. Członkowie  Rady Fundacji: Katarzyna Garncarz, Magdalena Smyka